GavleYogaskola-6-2

Fördjupningskurs
Tema: Prana Nidra

Denna kurs kan du även följa live via zoom eller online

Anmälan

Prana Nidra är en viktig introduktion till Prana Vidya den högre yogiska vetenskapen om energi (prana), där vi lär oss att känna, väcka, distribuera och dra tillbaka prana medvetet för att hela oss själva och andra. 

Prana, eller livskraft, finns överallt i universum. Allt existerar på grund av prana. Nivån på vitalitet, medvetenhet, hälsa och vår livslängd är alla direkt beroende av prana. 

Genom att lära oss att öka vår personliga kvalitet och kvantitet av prana kan vi höja vår medvetenhet, samt njuta av ett mer expansivt och glädjefyllt sinne och attityd.

Förkunskaper: Fortsättningskurs eller motsvarande

(Ur boken Prana Vidya av Swami Niranjanananda):
"Utövandet av prana nidra är utformat för att föra upplevelsen av energikroppen, eller pranamaya kosha, till vårt medvetande. Det är möjligt att träna sig själv att bli mer medveten om prana och pranamaya kosha genom att träna olika yogiska tekniker som pranayama, yoga nidra och prana nidra. Som ett resultat av att uppnå större medvetenhet kan man ytterligare utforska, och i slutändan bättre hantera, denna dimension av personligheten.
 Syftet med utövandet av prana nidra är att öka medvetenheten och upplevelsen av prana till tidigare omedvetna områden. I en teknik som liknar yoga nidra, riktas medvetenheten systematiskt till olika former, nivåer och upplevelser av prana."

Ur kursens innehåll:

  • Korta föreläsningar
  • Asanas - fysiska positioner
  • Pranayama - andningsövningar
  • Yoga Nidra - djupavslappning
  • Mantras 
  • Mudras
  • Meditationer

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här