GavleYogaskola-6-2

FÖRDJUPNINGSKURS start v.43
Tema: Raja Yoga & Pratyahara

”The highest sadhana in life is mind management” 
- Swami Niranjanananda

Raja yoga är den yogaform som vi använder för att rena, balansera och utveckla sinnet. Målet är Sanyam, en total balans av hela vår personlighet. Detta mål uppnås genom att följa de åtta stegen av mental träning som beskrivs av Patanjali i texten Yoga Sutras. 
Med hjälp av teknikerna i raja yoga kan våra vardagliga rutiner förvandlas till stunder av djupare insikt och glädje.
Kursen ger dig verktyg för att höja din livskvalitet och påverka din mentala och emotionella hälsa i en mer positiv riktning och en förståelse för hur du praktiskt kan aktivera denna process både på yogamattan och i det dagliga livet.  Förståelse och kontroll över sinnets alla aktiviteter kan omöjligt uppnås med ren viljestyrka utan kräver en långvarig och systematisk disciplin genom att följa Ashtanga Yoga, de åtta delarna av raja yoga:

  1. Yamas - sociala förhållningssätt
  2. Niyamas - personliga discipliner och attityder
  3. Asana - förmågan att sitta stadigt och bekvämt
  4. Pranayama - kontroll över livsenergin
  5. Pratyahara - tillbakadragandet av sinnena från den yttre världen
  6. Dharana - koncentration
  7. Dhyana - meditation
  8. Samadhi - sammansmältning
Varje lektion börjar med en föreläsning (ca 30 min) och fortsätter med övningar (asanas, yoga nidra & meditation).

Kursmaterial ingår i forma av ljudfiler och pdf:er.
Förkunskaper: Minst en grundkurs

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här