GavleYogaskola-6-2

FÖRDJUPNINGSKURS
Tema: Raja yoga & yogapsykologi

Raja yoga är en av de fem klassiska yogagrenarna (hatha yoga, raja yoga, karma yoga, bhakti yoga och jnana yoga) som lär oss att hantera sinnet och de djupaste delarna av vårt psyke. Målet är förståelse och kontroll över sinnets alla aktiviteter, men denna kontroll kan omöjligt uppnås med ren viljestyrka utan kräver en långvarig och systematisk disciplin genom att följa Ashtanga Yoga, de åtta delarna av raja yoga:

  1. Yamas - sociala förhållningssätt
  2. Niyamas - personliga discipliner och attityder
  3. Asana - förmågan att sitta stadigt och bekvämt
  4. Pranayama - kontroll över livsenergin
  5. Pratyahara - tillbakadragandet av sinnena från den yttre världen
  6. Dharana - koncentration
  7. Dhyana - meditation
  8. Samadhi - sammansmältning
Varje lektion börjar med en föreläsning (ca 30 min) och fortsätter med övningar (asanas, yoga nidra & meditation).

Kursmaterial ingår i forma av ljudfiler och pdf:er.
Förkunskaper: Minst en grundkurs

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här