GavleYogaskola-6-2

FÖRDJUPNINGSKURS TEMA: BHAKTI YOGA:
"Shat Vikaras - de sex fienderna"

(OBS! Denna kurs är en fortsättning på de tidigare bhaktikurserna men är även öppen för nya deltagare.)

Bhakti yoga är den yogaväg som  hjälper oss att transfomera våra negativa känslor till positiva. Denna aspekt kan lätt ignoreras av många som börjar med yoga i tron att det räcker med att göra kroppsövningar för att utveckla bättre fysisk och mental hälsa. De fysiska övningarna är en bra och viktig start, men för att utveckla inre frid och glädje behöver vi gå djupare än så. Vi behöver transformera mörker, tröghet och stagnation (tamas) till ljus, klarhet och flöde (sattva). I Bhakti yoga kultiverar vi medvetet positiva samskaras, "avtryck" eller "betingningar".
Ett exempel är de fyra Brahma-Viharas. Dessa kvaliteter anses inom yoga vara våra fyra bästa vänner i livet:

  • Maitri - välvilja/vänlighet
  • Karuna - medkänsla
  • Mudita - glädje
  • Upekshanam - jämvikt
Temat för denna Bhaktikurs är "Shat Vikaras" - sinnets sex fiender:
  • Kama - själviska begär
  • Krodha - ilska, irritation
  • Lobha - girighet, fastklängande
  • Moha - förblindelse, illusion
  • Mada - högmod, arrogans
  • Matsarya - avund
Kursinnehåll:
Teori - kort föreläsning ca 20 min
Asanas - kroppsövningar
Pranayama - andningsövningar
Meditation 
Kirtan (musikmeditation)
 

Förkunskaper: Minst en grundkurs
Kursmaterial ingår i forma av ljudfiler och pdf:er.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här