GavleYogaskola-6-2

FÖRDJUPNINGSKURS: MANTRA - LJUDETS YOGA

Mantras (ljudvibrationer) skapar en atmosfär och ett inre tillstånd som möjliggör en upplevelse av meditation och frigörandet av mental och emotionell stress. Mantras utgör grunden för den uråldriga yogatraditionen.
Mantras inspirerar oss att gå djupare i vårt inre liv. Effekten av dessa mantras fortsätter ofta under dagen och hjälper oss till en högre grad av medvetenhet i våra liv med alla dess utmaningar och göromål. Mantra Yoga utgörs av fyra kategorier:
  1. Vediska mantras. Mantras med specifika syften (Sankalpa) som tex bättre hälsa, mer energi, inre frid, överkomma hinder och konflikter etc. Vediska mantras påverkar även vår yttre omgivning. För att uppnå full effekt är uttalet mycket viktigt.
  2. Tantriska mantras. De tantriska mantras har ingen betydelse men har en mycket djupgående effekt på vår energi, "Shakti". Även här är uttalet av stor vikt för att uppnå full effekt.
  3. Bhava mantras. Dessa mantras sätter oss i kontakt med hjärtat, kärlek och medkänsla (Bhakti). Här använder vi olika melodier i en speciell rytm (Kirtan) för att komma i kontakt med djupa känslor. Uttalet är mindre viktigt, inlevelsen är av stor vikt.
  4. Nada Yoga. Här är vibrationerna det viktigaste och det enda egentliga mantrat i Nada Yoga är mantrat "OM", ursprungsvibrationen i universum. Med Nada Yoga kan vi med hjälp av olika ljud försätta oss i meditativa tillstånd på kort tid och även direkt påverka våra energicentra (Chakras).
Varje lektion inleds med ca 30 min föreläsning och genomgång av de fyra kategorierna av mantras och följs av ca 75 min praktik (även asanas och yoga nidra ingår). Kursmaterial i form av text och ljud ingår så att du kan träna hemma på egen hand.
Förkunskaper: Minst en grundkurs

Anmälan