GavleYogaskola-6-2

Föreläsning: Mantra Yoga & School of Mantra 
Lördag 16 februari

Mantras (ljudvibrationer) skapar en atmosfär och ett inre tillstånd som möjliggör en upplevelse av meditation och frigörandet av mental och emotionell stress. Mantras utgör grunden för den uråldriga yogatraditionen.
Mantras inspirerar oss att gå djupare i vårt inre liv. Effekten av dessa mantras fortsätter ofta under dagen och hjälper oss till en högre grad av medvetenhet i våra liv med alla dess utmaningar och göromål. 
Du får en introduktion till mantras samt den ett-åriga onlinekurs i mantra, "School of Mantra", som Gävle Yogaskola i vår arrangerar tillsammans med den indiska mantraläraren Russill Paul.
Pris: Kostnadsfritt