GavleYogaskola-6-2

FÖRELÄSNING: YOGISK STRESSHANTERING

Ordet ”stress” på engelska betyder bland annat ”tryck”. Om vi kan hitta en balans mellan tryck och återhämtning utvecklas vi som människor, men om trycket blir för stort eller för litet i förhållande till återhämtningen bryts vi ned fysiskt, mentalt och emotionellt.

  • Syftet med Hatha Yoga är att med hjälp av fysiska positioner (asanas) och andningsövningar (pranayama) skapa en balans mellan aktivitet & vila och fysisk & mental energi.
  • Med hjälp av Raja Yoga lär vi oss att bemästra våra sinnen och därmed vår förmåga att koppla bort störningar, vilket i längden leder till en större närvaro och medvetenhet i vardagen.
  • När vi utövar Bhakti Yoga kanaliseras och transformeras våra känslor i en bestämd riktning i stället för att spridas hit och dit. Vi uplever glädje och fokus.
  • Jnana Yoga ökar vår insikt om vilka vi är och vilka vi inte är. Denna kunskap hjälper oss att släppa taget om vad vi kan och vad vi inte kan påverka i våra liv.
  • Alla dessa yogagrenar hjälper oss att leva yoga i vardagen - Karma Yoga. Vi börjar observera subtila stressignaler på ett mycket tidigare stadium och kan åtgärda obalansen långt innan den får fäste i vår kropp och vårt sinne. Karma Yoga utvecklar även våra relationer till vår omgivning och hjälper till att skapa balans och harmoni i alla våra relationer.

 
Under detta föredrag får du praktiska tips och verktyg hur du kan hitta denna balans mellan tryck och återhämtning och skapa mer harmoni och välmående i ditt liv.
Lärare: Mattias Hagman, Gävle Yogaskola
Pris: 250:-
 

Förkunskaper: Inga förkunskaper nödvändiga.