GavleYogaskola-6-2

FÖRELÄSNING: CHAKRA

Chakras är energimässiga center som påverkar endokrina körtlar, perception, minne, tankemönster, känslor och beteende. Dessa chakras behöver enligt yoga väckas, renas och balanseras för att vi ska uppnå vår fulla potential, harmoni och balans. Manipulation och kontroll av prana i någon av dessa center påverkar en motsvarighet i medvetandet, och vice versa: ett specifikt tillstånd i medvetandet påverkar prana i motsvarande center.