GavleYogaskola-6-2

FREDAG 14 JUNI: FÖRELÄSNING MED SWAMI MAITREYI: YOGANS HISTORIA & UTVECKLING

YOGANS HISTORIA OCH UTVECKLING
Idag när yogan har blivit så populär i vårt samhälle och många hittar på sina egna yoga metoder är det svårt att veta var yogan egentiligen kommer ifrån och vad det egentliga syftet med yoga är. Det är ett stort ämne och syftet med den här föreläsningen är att ge en summering av yogans historia och utveckling i modern tid.
Swami Maitreyi
Swami Maitreyi började praktisera Yoga i Uppsala på Uppsala Yogaskola 1985. Hon gick den första yogalärar utbildningen ledd av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda och
undervisade på skolorna i Uppsala och Stockholm. 1992 åkte hon till Bihar School of Yoga för att
delta i en 6 månaders Sannyas kurs under ledning av Swami Niranjanananda. Under de 6 månaderna bestämde hon sig för att leva ett liv som sannyas och dedikera sitt liv till yoga och sannyas. De senaste 10 åren har hon levt och verkat i Colombia och har hållt kurser och seminarier i stora delar av Syd-amerika.
Pris: 250:-
Inga förkunskaper nödvändiga