GavleYogaskola-6-2

RETREAT PÅ KURSGÅRDEN: 
MAITRI - VÄLVILJA 30 maj-2 juni 2019

Under denna retreat kommer vi att fokusera på Matri, välvilja, som är ett av de fyra viktiga förhållningssätten som Patanjali beskriver i Yoga Sutras. Med hjälp av föreläsningar och meditationer utforskar vi de mer praktiskt tillämpbara sidorna av begreppet.

”Maitri, välvilja, är förmodligen en av de viktigaste idéerna inom yoga. Det måste finnas maitri för oss själva också. Faktum är att du cmåste ha maitri för dig själv för att kunna ha det gentemotandra. Om du kan vara öppen för dina fel,  brister, svagheter, styrkor utan att uppleva skuld eller rädsla då kan du också vara öppen gentemot andra. Om du kan vara vänlig gentemot dig själv så är du också vänlig mot livet. När du inte är vänlig mot dig själv kommer du antingen att undvika andra människor eller söka bekräftelse i dina relationer.
Därför är inte maitri att bara säga god morgon till alla som många tycks tro. För att verkligen ha maitri krävs mod, därför det hela börjar med att inte vara rädd för sig själv och ha möjlighet att säga god morgon till dina sämsta sidor”

- Swami Niranjan

Anmälan

DATUM:
Vi inleder med samling torsdag 30 maj kl.17.00.
Kom gärna i god tid innan vi startar så att du kan installera dig i ditt rum innan samlingen. Kvällsmat serveras kl. 18.30. Kursen avslutas på söndag 2 juni kl.14.00 efter lunch.
Mouna (tystnad) kommer att praktiseras efter kirtan torsdagkväll fram till efter frukost söndagmorgon, med avbrott
under föredragstiden.
PRIS:
2.800:-
LÄRARE:
Susanne Sadhana Mala Edenor, yoga- och meditationslärare, startade och driver Umeå Yogaskola sedan år 2001.
Mattias Gopala Hagman, yoga- och meditationslärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare, startade Gävle Yogaskola 2001. 
Susanne och Mattias är affilierade till Satyananda Yoga Sverige och håller sedan år 2001 regelbundet kurser och föredrag till allmänheten, företag och organisationer. Sedan 2006 leder Susanne och Mattias den nationella yogalärarutbildningen inom Satyananda Yoga Sverige.
KURSINFO:
Kursen hålls på Satyananda Yoga Sveriges kursgård i Gässlingsbo, en mil utanför Bollnäs.
Utöver meditation praktiserar vi:
Asana - kroppsövningar 
Pranayama - andningsövnignar
Yoga nidra - djupavslappning
Kirtan - mantrameditation
Karma yoga - praktiskt arbete med en meditativ attityd 
SCHEMA:
5.30 Uppstigning
6.00-8.00 Yoga: kroppsövningar, andningsövningar, meditation
8.30 Frukost
9.30-10.50 Föreläsning
11.00-12.50 Karmayoga - yoga i handling
13.00 Lunch
14.00-16.00 Ledig tid
16.00-18.00 Yoga: kroppsövningar, djupavslappning, meditation
18.30 Kvällsmat
20.00-21.00 Kirtan: mantrameditation
21.15 Sovdags