GavleYogaskola-6-2

Under en vecka kommer vi att gå djupet och skapa en gemensam sadhana.
Prana, eller livskraft, finns överallt i universum. Allt existerar på grund av prana. Nivån på vitalitet, medvetenhet, hälsa och vår livslängd är alla direkt beroende av prana.
Genom att lära oss att öka vår personliga kvalitet och kvantitet av prana kan vi höja vår medvetenhet, samt njuta av ett mer expansivt och glädjefyllt sinne och attityd.

Under veckan kommer vi att göra förberedande övningar för den tantriska tekniken Prana Vidya.

Prana Vidya är den högre yogiska vetenskapen om energi (prana), där vi lär oss att känna, väcka, distribuera och dra tillbaka prana medvetet.

En av teknikerna vi praktiserar är prana nidra var syfte är att öka medvetenheten och upplevelsen av prana i tidigare omedvetna områden. I en teknik som liknar yoga nidra, riktas medvetenheten systematiskt till olika former, nivåer och upplevelser av prana.

Medan Yoga Nidra ger fysisk och mental avslappning så ger Prana Nidra avslappning på energinivån.

På den här kursen får du även lära dig om hur kroppen och sinnets fem energier påverkar och styr våra liv och vad du kan göra för att balansera dessa för ökat fysiskt och mental välmående.

Under 6 månader utövar du din sadhana och har regelbunden kontakt med dina kurskamrater. Du får även möjlighet till ett mentorssamtal vid behov. Under hösten träffas vi i helgrupp via zoom för att stämma av och diskutera och dela våra erfarenheter, något som i sig är väldigt värdefullt.

Undervisningsform:

  • Föreläsningar
  • Workshops
  • Lärarledda yogaklasser
  • Gruppdiskussioner
  • Online material och en träff via zoom samt ett mentorssamtal vid behov
Preliminära teman för kommande år:
2025: Nada yoga

Praktisk info
Plats: Satyananda Yoga kursgård utanför Bollnäs
Mer om kursgården
Datum:

1-8 juni

Pris: 7.800:- inklusive kost & logi 
Förkunskapskrav: För dig som har deltagit i den ett-åriga yogasadhana-kursen, yogalärarutbildningen eller har gått på flera fördjupningskurser hos Gävle Yogaskola eller Lavandula Yogaskola.

Anmälningsavgiften 2000:- betalas efter bekräftad anmälan. Det garanterar din plats. Anmälningsavgiften återbetalas endast vid inställd kurs.
Kursledare: 
Mattias Gopala Hagman, Gävle Yogaskola
Lena Jayatma Setterwall, Lavandula Yogaskola.
Gästlärare: Swami Maitreyi

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Betalnings- och avbokningsinfo: En anmälningsavgift, 2.000:-, betalas när du fått mail om att du har en plats på kursen. Den är inte återbetalningsbar.
Resterande kursavgift betalas senast 11 maj. Efter 11 maj återbetalas kursavgiften endast vid inställd kurs.
Om du har oturen att bli sjuk
Kolla med ditt försäkringsbolag om du har något skydd där, till exempel via hemförsäkringen. Vissa försäkringsbolag ger dig ersättning för förlorad avgift vid uppvisandet av ett läkarintyg.
Om din försäkring inte gäller så kan du, mot uppvisande av sjukintyg, ha kursavgiften (minus anmälningsavgiften) innestående att använda hos Lavandula Yogaskola inom ett år.
Vid anmälan efter 11 maj behöver avbokning ske inom 24 timmar, efter det gäller ovanstående.
Kursledare: JayAtma (Lena), Lavandula Yogaskola & Gopala (Mattias), Gävle Yogaskola