GavleYogaskola-6-2

Fördjupningskurs i Mudras & Bandhas
På kursgården i Hälsinglnad
3-10 juni 2023

”Mudras are a combination of subtle physical movements which alter mood, attitude and perception, and which deepen awareness and concentration.”
- Swami Satyananda

”Prana builds up as it circulates through the neural loop created by the mudras. When a sufficient quantum of prana is created, the neuronal circuits in the brain are modified and become silent.”
- Swami Niranjan

Under en vecka kommer vi att gå djupet och skapa en gemensam sadhana med mudras och bandhas. Hatha yoga börjar oftast med asanas och pranayama och de flesta yogautövare stannar på den nivån, men vill man gå djupare går man vidare med mudras och bandhas.

Mudras ger stabilitet till sinnet samt väcker energi, prana, och bandhas både väcker och låser in prana så den kan riktas mot sushumna, kanalen i ryggraden, istället för att skingras. De här förberedelserna är nödvändiga för att gå djupare med sitt yogautövande, tex med Kriya yoga och Prana Vidya. 

Under 6 månader utövar du din sadhana och har regelbunden kontakt med dina kurskamrater. Du får även möjlighet till ett mentorssamtal vid behov. Lördag den 30 september kl.10-12 träffas vi i helgrupp via zoom för att stämma av och diskutera och dela våra erfarenheter, något som i sig är väldigt värdefullt.

Ur kursens innehåll:

 • Hasta (hand mudras)  
 • Shirsha (huvud mudras) - ögon, öron, näsa, tunga, läppar
 • Kaya (kroppsmudras) - ex Vipareeta mudra, Prana mudra etc.
 • Bandha (låsmudras)- kombinerar mudras & bandhas ex. Maha Mudra, Maha bheda mudra
 • Adhara (bäckenbotten) - sublimerar sexuell energi ex. Ashwini, Vajroli, Sahajoli
 • Tattwa mudras - mudras för varje element
 • Prana mudra - mudras för de fem prana vayus
 • Terapeutiska mudras för olika obalanser

Undervisningsform:

 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Lärarledda yogaklasser
 • Gruppdiskussioner
 • Online material och en träff via zoom i november/december samt ett mentorssamtal vid behov
Preliminära teman för kommande år:
2024: Prana & Prana Nidra
2025: Nada yoga

Praktisk info
Plats: Satyananda Yoga kursgård utanför Bollnäs
Mer om kursgården
Datum:

3-10 juni

Pris: 7.500:- inklusive kost & logi 
Förkunskapskrav: För dig som har deltagit i den ett-åriga yogasadhana-kursen, yogalärarutbildningen eller har gått på flera fördjupningskurser hos Gävle Yogaskola eller Lavandula Yogaskola.

Anmälningsavgiften 2000:- betalas efter bekräftad anmälan. Det garanterar din plats. Anmälningsavgiften återbetalas endast vid inställd kurs.
Kursledare: 
Mattias Gopala Hagman, Gävle Yogaskola
Lena Jayatma Setterwall, Lavandula Yogaskola.
Gästlärare: Swami Maitreyi

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Betalningsvillkor
Anmälningsavgift, 2000:- betalas in när du får kallelsen för att bekräfta anmälan och boka din plats. Anmälningsavgiften återbetalas endast om kursen blir inställd.
Resterande kursavgift betalas senast 19 maj innan kursstart. 
Avbokningsvillkor
Utebliven betalning gäller INTE som avbokning.
Eventuell avbokning ska göras på e-post.
Du kan avboka kostnadsfritt (minus anmälningsavgiften) 10 dagar före kursstart.  Vid avbokning 9-2 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 48 timmar före kurs debiteras hela kursavgiften.
Betala inte kursavgiften innan du fått en bekräftelse på att du har en plats på kursen.
Vid sjukdom
Kolla med ditt försäkringsbolag om du har något skydd där, till exempel via hemförsäkringen. Vissa försäkringsbolag ger dig ersättning för förlorad avgift vid uppvisandet av ett läkarintyg.
I annat fall kan du, mot uppvisande av läkarintyg, ha kursavgiften (minus anmälningsavgiften) innestående att använda inom ett år.