GavleYogaskola-6-2

RETREAT PÅ KURSGÅRDEN: 
SWAN FÖR ÖKAD SJÄLVKÄNNEDOM 10-13 maj

SWAN är en meditativ process från Jnana Yoga som hjälper oss att förstå, acceptera och utveckla vår egen natur. SWAN är en akronym för ”Strength” (styrkor), ”Weakness” (svagheter), ”Ambition” (ambition/begär) och ”Need” (behov). SWAN-tekniken går ut på att observera och bevittna våra styrkor, svagheter, ambitioner/begär och våra behov på ett objektivt sätt och nå dess ursprung.
 
SWAN sadhana kan göras som en meditationsteknik, en skriftlig övning, under en retreat och som en daglig övning. SWAN tar oss från att träna yoga till att leva yoga.
 
SWAN meditation (hamsa dhyana) aims at developing awareness of our state of being by taking us through a process of observation and awareness of the deeper ahamkara (ego) aspects of life. The true nature of ego is living with absolute awareness of actions and reactions. It is the realization of the positive aspects of ego which is the purpose and aim of SWAN meditation”.
-Swami Niranjanananda

Mouna (tystnad) kommer att praktiseras efter kirtan torsdagkväll fram till efter frukost söndagmorgon, med avbrott
under föredragstiden.
 
Kursledare: Susanne Sadhana Mala Edenor, 070-628 26 55, Umeå Yogaskola och Mattias Gopala Hagman, 072-573 51 08, Gävle Yogaskola

Anmälan