GavleYogaskola-6-2

WORKSHOP MED SWAMI MAITREYI LÖRDAG 15 JUNI -
"PRATYAHARA"

Pratyahara är en del av den yoga gren som kallas Raja Yoga. Syftet med Raja Yoga är att lära sig att hantera sinnesuttrycken och intrycken i relation till vår kontakt med den yttre världen och att förstå vårt sinne, varför vi tänker, känner och handlar som vi gör. Pratyahara är den metod som lär oss att först lära känna våra sinnen, våra tankar, känslor och handlingar genom att betrakta utan att döma för att sedan lära oss att använda våra sinnen och sinnet på ett positivt och konstruktivt sätt, så att våra tankar och känslor blir positiva och konstruktiva och på så sätt blir också våra
handlingar och vårt agerande positivt och konstruktivt.
Pratyahara är också en metod att rensa i sinnet, precis som vi rensar på vinden kan vi också rensa hjärnvinden, gamla minnen som vi inte har användning för längre men som fortfarande påverkar
vårt tänkande och agerande. Genom de olika pratyahara teknikerna (som till exempel yoga nidra och antar mouna) går vi djupare och djupare in i
sinnet tillls vi kommer till en punkt där vi kan uppleva stillhet, frid och inre lycka.

OBS! Du som går workshopen får även gå på Kirtan lördag 15 juni kl. 15.00-16.30 utan kostnad (ord.pris 150:-)
 

Swami Maitreyi
Swami Maitreyi började praktisera Yoga i Uppsala på Uppsala Yogaskola 1985. Hon gick den första yogalärar utbildningen ledd av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda och undervisade på skolorna i Uppsala och Stockholm. 1992 åkte hon till Bihar School of Yoga för att delta i en 6 månaders Sannyas kurs under ledning av Swami Niranjanananda. Under de 6 månaderna bestämde hon sig för att leva ett liv som sannyas och dedikera sitt liv till yoga och sannyas. De senaste 10 åren har hon levt och verkat i Colombia och har hållt kurser och seminarier i stora delar av Syd-amerika.

Anmälan