GavleYogaskola-6-2

WORKSHOP MED SWAMI MAITREYI LÖRDAG 22 MAJ:
BHAKTI YOGA

Bhakti Yoga - Hjärtats yoga
Känslor är energi. Precis som vi använder samma elekricitet till att tända en lampa, spisen eller ladda mobilen så är det samma energi i hat som i kärlek. Skillnaden är hur vi använder och riktar energin. Bhakti yoga är vetenskapen om hur vi kan rikta energin i en positiv och konstruktiv riktning och låta känslor som medkänsla, förlåtelse, glädje, förståelse och förnöjsamhet att komma till uttryck i vår personlighet. 

“People do not have to be told how to develop their feelings. They only have to be taught how to direct their feelings. Only the channelling of feeling is required.  Bhakti  is absolutely natural for everyone.  All one has to do is just change the direction of the flow. The same feeling which was running towards jealousy, anger, greed and passion has to be redirected, and then it becomes bhakti.”  —Swami Satyananda Saraswati

Syftet med Bhakti yoga är att skapa en brygga mellan det lägre och högre jaget och att vara i kontakt med det som är positivt i en själv. Bhakti yoga leder till en inre psykologisk transformation som får personligheten att blomma.
Under den här kursen kommer vårt fokus vara att utveckla Bhakti yoga. Vi kommer att använda olika verktyg såsom upprepning av mantra, meditationsövningar, yogiska yamas och niyamas (förhållningssätt och uttryck) men även asana, pranayama och djupavslappning.

“Yamas and niyamas are expressions, behaviours and conditionings to fill the  mind with positivity and inspiration. Yamas  reach  inside  and  change  you  from  within,  while  niyamas  are  the  external actions that you perform to experience the positive change internally.” —Swami Niranjanananda Saraswati

Swami Maitreyi
Swami Maitreyi började praktisera Yoga i Uppsala på Uppsala Yogaskola 1985. Hon gick den första yogalärar utbildningen ledd av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda och undervisade på skolorna i Uppsala och Stockholm. 1992 åkte hon till Bihar School of Yoga för att delta i en 6 månaders Sannyas kurs under ledning av Swami Niranjanananda. Under de 6 månaderna bestämde hon sig för att leva ett liv som sannyas och dedikera sitt liv till yoga och sannyas. De senaste 10 åren har hon levt och verkat i Colombia och har hållt kurser och seminarier i stora delar av Syd-amerika.

Anmälan