GavleYogaskola-6-2

"Shoonya betyder ’intet' eller ”tomhet”. Det finns två upplevelser i yoga. Den ena är av shoonya och den andra är av jyoti, ljus. I tillståndet shoonya upphör aktiviteten av medvetande, sinne och ego, och det finns bara medvetenhet om medvetande och prana, energi.

Tillståndet av shoonya är också känt som nirvana, frihet från livets och sinnets bundenhet. 
I yoga använder vi shoonya-meditation som ett steg från dharana, koncentration till dhyana, meditation. Det anses vara en av de viktiga metoderna för människor som vill nå högre meditativa tillstånd.

Shoonya-meditation involverar många olika visualiseringar och omkring tolv olika övningar, som långsamt tar sinnet djupare och djupare in i tomheten." - Swami Niranjan

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här