GavleYogaskola-6-2

FORTSÄTTNINGSKURS 8 ggr
Tema: Agni

 

Kursen bygger vidare på Grundkursens tekniker

Agni beryder eld och symboliserar både de fysiologiska, psykologiska och emotionella processer som smälter, berabetar och transformerar allt vi tar in i vårt system som till exempel mat och dryck men även alla sinnersintryck, tankar och känslor. När agni är slö och långsam (manda agni) har vi svårt att smälta maten vi äter men även alla livets intryck vilket kan leda till övervikt, stress och låg vitalitet. När agni är för stark och skarp (tikshna agni) har vi ofta för stark aptit och törst, stress, irritation och magproblem. När agni är oregelbunden (vishama agni) kan det leda till torrhet, gaser, oro, sömnproblem etc. Målet är att skapa förutsättningar för balanserad agni (sama agni) vilket leder till optimal fysisk, mental och emotionell hälsa. Vi sover bra, har god energi, positivt sinnelag och smälter livets alla upplevelser i lagom takt.

Kursinnehåll:
Asanas - kroppsövningar
Pranayama - andningsövningar
Yoga Nidra - djupavslappning
Meditation 

Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här