GavleYogaskola-6-2

För dig som inte har tidigare erfarenhet och vill börja från grunden, men även för dig som behöver ta det lite extra lugnt av olika anledningar, till exempel smärta och utbrändhet m.m. Vi har även tagit bort vissa av övningarna från Grundkursen som kan upplevas som ansträngande som tex Solhälsningen och sittande meditation.

YOGA MJUK/REHAB
Övningarna på denna kurs är mjukgörande och välgörande för hela kroppen. Under kursen praktiserar vi enkla övningar som stärker kroppen, ger ökad rörlighet och som ger dig redskap till att slappna av mitt i vardagens åtaganden. Vid avslappning ökar utsöndringen av endorfinerna i kroppen, vilka är kroppens må-bra-hormoner. Endorfiner kan också lindra smärta. Stort fokus ligger på kroppskännedom samt avslappning i kropp och sinne, vilket leder till att du lär dig använda kroppen på ett positivt sätt.
Asanas - kroppsövningar
Varje lektion inleds med fysiska övningar – asanas, som stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs långsamt och medvetet och i samspel med andningen. Alla kroppens system påverkas, som t ex. nervsystemet, blodcirkulationen, matsmältning och körtelsystemet. I yoga menar man att kropp och sinne hör mycket nära samman – sinnet påverkar kroppen och
kroppen påverkar sinnet. Därför är en asana mycket mer än bara en fysisk rörelse eller kroppsställning – det är lika mycket en attityd och ett sinnestillstånd.
Pranayama - andningsövningar
Efter asanas utför vi  olika typer av andningsövningar som ger ökad energi och vitalitet. En annan fördel med andningsövningar är att det har en lugnande inverkan och stillar sinnet. Bara genom att bli uppmärksam på den naturliga och spontana andningen följer en upplevelse av ökad närvaro. Dessutom fördjupas och lugnas andningen av sig själv, vilket leder till frigörande av fysisk, mental och emotionell stress.
Yoga Nidra- djupavslappning
Sedan gör vi Yoga Nidra, ”yogisk sömn”, som är en form av djupavslappning som löser upp såväl fysiska, som mentala och emotionella spänningar. Ett av målen med Yoga Nidra är att försätta kroppen i djup sömn men samtidigt bibehålla sinnet vaket och uppmärksamt. Under detta avslappnade tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Detta medför att Yoga Nidras användningsområden är många, framförallt inom området självpåverkan.
Övningarna utförs
i en atmosfär av icke-prestation och acceptans av kroppens rådande begränsningar. Du är där för din egen skull och behöver inte jämföra dig med någon annan. Hela lektionen sker i ett tyst rum, utan musik och ofta med slutna ögon om det känns bekvämt.
Förkunskaper: Ingen erfarenhet behövs.

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här