GavleYogaskola-6-2

YOGA NIDRA & MEDITATION


Yoga Nidra - djupavslappning  är en enkel, effektiv och behaglig form av avslappning/meditation utvecklad av den moderna yogamästaren Swami Satyananda (1923-2009).

Yoga Nidra betyder ”yogisk sömn” och syftar på ett medvetandetillstånd där kropp
och sinne befinner sig i djup vila, som i sömn, medan en del av vårt medvetande hela tiden är vaket och kan observera allt som sker i kroppen och sinnet. Fördelarna med att befinna sig i detta medvetandetillstånd är många:
  • * djupt liggande fysiska, mentala och emotionella spänningar frigörs
  • * kropp och sinne får mycket effektiv vila och återhämtning
  • * Yoga Nidra reducerar de negativa effekterna av stress såsom hjärtproblem, högtblodtryck, sömnproblem etc.
  • * effekterna av Yoga Nidra fortsätter även efter övningen och vi blir mer medvetna och mer avslappnad

 Under kursen använder vi oss av Sankalpa
 Sankalpa är ett sanskritord som betyder ”föresats”. Det är en viktig del av yoga nidra, och en kraftfull och effektiv metod att omforma din personlighet och din livsinriktning på ett positivt sätt. En sankalpa är en kort, inre utsaga, som präglas i det undermedvetna när det är mottagligt och öppet för självsuggestion. För att lyckas måste föresatsen planteras med stark känsla och viljestyrka. Den bör också plante-
ras medan sinnet är avslappnat och redo att acceptera och absorbera den. Ett sådant tillstånd kan man nå i t.ex. yoga nidra.ett beslut som planteras djupt i ditt undermedvetnaockså möjlighet att omforma och utveckla din personlighet 

Meditation (Dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (Raja yoga, Kundalini yoga, Jnana yoga m fl) Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför. Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet. Under denna kurs kan du med fördel sitta på stol under meditationen.

Förkunskaper: Inga förkunskaper


Syftet med denna kurs är att:

  • minska stress och ge bättre sömn.(Effekten av 20-30 minuter Yoga Nidra kan jämföras med tre-fyra timmars sömn)
  • ge dig en total djupavslappning som frigör mentala och fysiska spänningar.
  • förbättra din koncentration och öka ditt fokus.
  • minska fysisk smärta genom att hormoner kopplade till smärtlindring frigörs.
  • ge både din kropp och sinne återhämtning och balans.
  • tillåta dig att gå på djupet av dig själv och bli mer trygg.
Nu kan du ladda ner vår Yoga Nidra-app för Apple iPhone/iPad eller Android.
Den innehåller två stycken övningar:
yoga nidra kort version (12 min) och yoga nidra lång version (29 min).
Ladda ner här

Anmälan