GavleYogaskola-6-2

Föreläsningar och workshops

Under 2012 startade vi en föreläsningsserie på Gävle Yogaskola på temat ”Yoga & Tantra”. Syftet med föreläsningarna är att dels fördjupa förståelsen för de olika yogateknikerna inom Satyananda Yoga samt sprida kunskapen om hur vi alla kan använda oss av yogan i vardagen och göra den till en livsstil för ökad livskvalitet och harmoni. 

”Varje lära innefattar 2 idéer: målet som du försöker uppnå samt metoden du kan använda för att nå målet. Om du talar om målet utan metoden, så är det filosofi.  Om du talar om metoden utan målet, så är det ett system. Men när du förenar dessa båda, så blir det en Sadhana, en transformativ process.”  
 

- Swami Niranjan

Inga förkunskaper krävs för att delta, bara intresse och en genuin önskan om att utvecklas.

Exempel på föreläsningar sedan starten 2012:

  • Yoga Nidra - djupavslappning
  • Yoga & stresshanterning
  • Evolutionen genom chakras
  • Yoga & Ayurveda
  • Yoga & Mindfulness
  • Raja Yoga & mental träning
  • Sankalpa
  • Mantra & Nada Yoga
  • Yoga & Hjärnan