GavleYogaskola-6-2

Asanas

Rörelser och positioner

Varje lektion inleds med asanas - fysiska övningar som stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs långsamt och medvetet och i samspel med andningen. Alla kroppens system påverkas, som t ex. nervsystemet, blodcirkulationen, matsmältning och körtelsystemet.

Förutom de klassiska yogaställningarna lär vi inom Satyananda-traditionen ut en speciell serie övningar (Pawanmuktasana) som frigör spänningar och ökar rörligheten i lederna. Dessa övningar är lätta och kan utföras av alla människor utan svårighet. Trots att de ibland till synes verkar väldigt enkla, är de mycket effektiva och förbereder yogaeleven för de mer avancerade yogaställningarna.

I yoga menar man att kropp och sinne hör mycket nära samman – sinnet påverkar kroppen och kroppen påverkar sinnet. Därför är en asana mycket mer än bara en fysisk rörelse eller kroppsställning – det är lika mycket en attityd och ett sinnestillstånd.

Ordet asana betyder enkel, bekväm och stadig. Den ursprungliga betydelsen av asanas är en bekväm och stadig kroppsposition som går att stanna i en längre stund. Asanas frigör blockeringar i människans energiflöde, vilket leder till att prana (livsenergi) kan strömma fritt och jämt i kroppens energikanaler (nadis) – förutsättningen för balans i kropp och sinne.