GavleYogaskola-6-2

Kirtan

Kirtan är en viktig del av Bhakti Yoga, "the Yoga of the Heart". I Kirtan använder vi oss av traditionella mantras (ljudvibrationer).  Dessa mantras kan skapa en atmosfär och ett inre tillstånd som möjliggör en upplevelse av meditation och frigörandet av mental och emotionell stress.
"Man" betyder mind och "tra" (trayati) befrielse. Mantra betyder således ”liberation of mind”. Kirtan inspirerar oss att gå djupare i vårt inre liv. Effekten av dessa mantras fortsätter ofta under dagen och hjälper oss till en högre grad av medvetenhet i våra liv med alla dess utmaningar och göromål. Kirtan är en mycket viktig del av det dagliga ashramlivet i Indien och andra delar av världen.

På Gävle Yogaskola praktiserar vi Kirtan ca 1 ggr/månaden men även under Fördjupningskursen varje måndag kväll.

 

"Yoga is incomplete without Kirtan"
- Swami Satyananda

"Kirtan and chanting, which are a part of mantra yoga, are an important part of yoga education. In ancient times words and music were used to attain an altered state of mind. Music was an aid to develop the mind, spirit, emotions and sensitivity. In this modern age different forms of music have developed, like rock, heavy metal, jazz etc., but until recent times music was used not to please the mind but to tranquillize the agitations of the mind.
Mantra does not mean 'word of power'. It is something you feel from deep inside, something that comes up from the depths of consciousness to the surface of your mind. Mantra is the unspoken language of the heart. The proper use of mantra can evoke a particular sentiment and sensitize the mind to be receptive to many experiences, both internal and external. Although it is said that Rama and Krishna are the names of Indian gods, or that Devi is the name of a goddess, this is only a religious interpretation. The word Rama is also the sound of a chakra, and yogis had knowledge of the word Rama in its different capacities long before Rama was born. Mantras predate religion; they represent the link between the individual nature and the divine.
Kirtan is both an art and a science. It is sung to evoke a feeling that is uplifting and pure. It is not so much the chanting of the name that is important as the awakening of the bhava, the feeling or emotion that is associated with it." -
Swami Niranjanananda Saraswati

Mantra Chanting

Maha Mrityunjaya mantra är ett viktigt healingmantra i yogatraditionen och har praktiserats i flera tusen år. 

Gayatri mantra är ett av de viktigaste mantras för att väcka intuition och visdom.

Yogatraditionen rekommenderar att vi sjunger dessa mantras 11 ggr varje morgon.