GavleYogaskola-6-2

Kirtan

Kirtan är en viktig del av Bhakti Yoga, "the Yoga of the Heart". I Kirtan använder vi oss av traditionella mantras (ljudvibrationer).  Dessa mantras kan skapa en atmosfär och ett inre tillstånd som möjliggör en upplevelse av meditation och frigörandet av mental och emotionell stress.
"Man" betyder mind och "tra" (trayati) befrielse. Mantra betyder således ”liberation of mind”. Kirtan inspirerar oss att gå djupare i vårt inre liv. Effekten av dessa mantras fortsätter ofta under dagen och hjälper oss till en högre grad av medvetenhet i våra liv med alla dess utmaningar och göromål. Kirtan är en mycket viktig del av det dagliga ashramlivet i Indien och andra delar av världen.

På Gävle Yogaskola praktiserar vi Kirtan ca 1 ggr/månaden men även under Nada Yoga-kursen varje måndag kväll.

 

Yoga is incomplete without Kirtan

- Swami Satyananda

"Kirtan is for all people. There are no experts, no beginners. The practice itself is the teacher, guiding us to ourselves. Kirtan allows us to enter into a mystery world - a world where all the logic of our minds, and all of the conditioning are left aside. With Kirtan, we create a temple inside the altar of our hearts, a place of refuge, a place of love, and a place of just being."

- Jai Uttal

Mantra Chanting

Maha Mrityunjaya mantra är ett viktigt healingmantra i yogatraditionen och har praktiserats i flera tusen år. 

Gayatri mantra är ett av de viktigaste mantras för att väcka intuition och visdom.

Yogatraditionen rekommenderar att vi sjunger dessa mantras 11 ggr varje morgon.