GavleYogaskola-6-2

FÖRDJUPNINGSKURS TEMA: CHAKRA 

Under denna kurs kommer vi att gå igenom övningar för att aktivera, rena och balansera alla chakras. Chakras är energimässiga center som påverkar endokrina körtlar, perception, minne, tankemönster, känslor och beteende. Dessa chakras behöver enligt yoga väckas, renas och balanseras för att vi ska uppnå vår fulla potential, harmoni och balans. Manipulation och kontroll av prana i någon av dessa center påverkar en motsvarighet i medvetandet, och vice versa: ett specifikt tillstånd i medvetandet påverkar prana i motsvarande center.
Chakras indikerar varje persons högsta potential. Målet med yoga är att väcka dessa chakras direkt (kundalini, kriya och laya yoga) eller indirekt (karma, bhakti, gyana yoga etc.).
Varje lektion inleds med ca 30 min föreläsning och följs av ca 75 min praktik (även asanas och yoga nidra ingår). Kursmaterial i form av text och ljud ingår så att du kan träna hemma på egen hand.
Förkunskaper: Minst en grundkurs