GavleYogaskola-6-2

Fördjupningskurs - tantra

Lektion 6

Lektion 5

Lektion 4

Observera att detta material endast är till för dig som går kursen och får ej spridas på något sätt. Filmerna ligger kvar i 14 dagar och byts sedan ut till nästa lektion.