GavleYogaskola-6-2

Fördjupningskurs - Yamas & Niyamas (8 lektioner)
Streama i 4 månader
Pris 1650 kr
(8 lektioner, lektionstid 1.45 tim)
Lärare: Mattias

Yamas & Niyamas är två av Raja yogas åtta steg enligt Patanjali.
• Yamas - sociala förhållningssätt med syfte att balansera vårt beteende och våra interaktioner med andra människor
• Niyamas - personliga discipliner och attityder
• Asana - en stadig och bekväm sittposition
• Pranayama - reglering och balansering av energiflödet
• Pratyahara - vända uppmärksamheten inåt
• Dharana - koncentration på ett objekt
• Dhyana - meditation (uppstår spontant efter en viss tid av Dharana)
• Samadhi - sammansmältning (uppstår spontant efter en viss tid av Dhyana)
Om våra relationer inte är harmoniska kommer det att påverka vårt sinne, och om vårt sinne inte är i balans kommer det att påverka våra relationer. Därför startar raja yoga med övningar för att utveckla och kultivera positiva kvaliteter och attityder med hjälp av yamas och niyamas. Yamas är sociala förhållningssätt och förståelsen för hur vi kan reglera vissa beteenden i den yttre världen för att skapa positivitet och balans i våra relationer. Yamas är även förhållningssätt som hjälper oss att bemästra de sex fienderna; kama (lust), krodha (ilska), lobha (girighet), moha (blind förälskelse), mada (högmod) och matsarya (avund). Niyamas är personliga discipliner som hänger ihop
med de olika yamas.
Dessa två steg har som syfte att balansera sinnets mindre smickrande och destruktiva tendenser, som, om de får löpa amok, hindrar oss från att kunna gå djupare i avslappning och meditation. Yamas och niyamas kan lätt misstolkas som moraliska och religiösa regler med syftet att andra ska uppfatta oss som heliga personer, men det handlar egentligen om att vi ska skapa rätt förutsättningar i den yttre och inre världen på vägen till sinnesfrid.

De fem yamas
• Ahimsa - icke-aggressivitet
• Satya - sanningsenlighet
• Asteya - icke-stöld, ärlighet
• Aparigraha - icke-ägande
• Brahmacharya - använda livsenergierna konstruktivt
De fem niyamas
• Saucha - fysisk och mental renlighet
• Santosha - förnöjsamhet
• Tapas - stärkande av viljekraften
• Swadhyaya - självstudier och självkännedom
• Ishwara Pranidhana - överlämnande till existensen

“Yamas and niyamas are expressions, behaviours and conditionings to fill the mind with positivity
and inspiration. People think of yamas and niyamas as ethical and moral teachings, yet they
repsresent the emergence of your connection with the positive dimension of your nature and
provide an antidote to negativity. They take you in the most positive direction that you can aspire
for. Yamas reach inside and change you from within, while niyamas are the external actions that
you perform to to experience the positive change internally.” -Swami Niranjanananda Saraswati

Anmälan

  • För- och efternamn

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här