GavleYogaskola-6-2

Fortsättningskurs - Yoga & energi
Streama i 4 månader
Pris 1600 kr
(8 lektioner, lektionstid 1.45 tim)
Lärare: Mattias

På den här kursen får du lära dig om hur kroppen och sinnets fem energier påverkar och styr våra liv och vad du kan göra för att balansera dessa för ökat fysiskt och mental välmående.

De 5 Vayus (energi) huvudfunktioner

 • Prana rör sig inåt/uppåt och styr alla former av receptivitet: intagandet av föda, dryck, luft och sinnesintryck.
 • Apana rör sig nedåt och utåt och styr elimineringen av avföring, urin, sädesvätska, menstruation, foster och även koldioxid genom utandningen. Apana styr också över elimineringen av emotioner och sinnesintryck.
 • Udana rör sig uppåt i halsen och huvudet i spiral och nedåt i spiral i armar och ben. Udana styr tillväxten i kroppen, förmågan att stå, tala, viljekraft och entusiasm.
 • Samana är en balanserande vayu och rör sig från periferin till centrum av kroppen och styr över alla former av smältning: matsmältningen, utvinnandet av syre ur luften, förmågan att ”smälta” mentala och emotionella intryck.
 • Vyana rör sig från centrum av kroppen och utåt till periferin av kroppen och styr över alla former av cirkulation: mat, vätska och syre. Den håller även igång cirkulationen i våra känslor och tankar


Kursinnehåll:

 • Asanas - kroppsövningar
 • Pranayama - andningsövningar
 • Mudras - fingerpositioner för att påverka de fem prana vayus
 • Yoga Nidra - djupavslappning
 • Meditation


Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Anmälan

 • För- och efternamn

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här