GavleYogaskola-6-2

Fortsättningskurs - Sthira
Streama i 4 månader
Pris 1600 kr
(8 lektioner, lektionstid 1.45 tim)
Lärare: Mattias

I boken Yoga Sutras, skriven för ca 2.500 år sedan, beskriver yogamästaren Patanjali den åttafaldiga vägen för att uppnå balans och kontroll över sinnet. Denna process kallas också Ashtanga Yoga (”ashta” betyder ”åtta” på sanskrit och ”anga” betyder ”lemmar, delar”). Boken i sin helhet tar upp en av de 5 huvudsakliga yogagrenarna i den klassiska yogatraditionen, Raja Yoga. Raja Yogan beskrivs ibland som den mer mentala delen av yoga.

Ashtanga Yogans 8 steg för mental harmoni är:

 • Yamas – förhållningssätt som skapar harmoni mellan oss själva och vår omgivning
 • Niyamas – förhållningssätt som skapar harmoni inom oss själva
 • Asana – förmågan att kunna förbli stadig, stilla och bekväm i en utvald kroppsposition (syftar oftast på en meditationsställning men kan även innebära andra kroppspositioner).
 • Pranayama – reglering, kontroll och expansion av energi (prana), främst genom en balanserad in- och utandning.
 • Pratyahara – tillbakadragandet av uppmärksamhet från sinnesupplevelserna (ljud, smak, känsel, doft och syn).
 • Dharana – fokusering av uppmärksamheten på ett utvalt meditationsobjekt
 • Dhyana – ett meditativt tillstånd som uppstår som en naturlig förlängning av Dharana.
 • Samadhi – det slutgiltiga syftet med Ashtanga Yoga där subjektet (den som mediterar) och objektet (meditationsobjektet) absorberas och uppgår i varandra. Samadhi finns i flera olika steg.

Målet med Raja Yoga är enligt Patanjali ”chitta vritti nirodha”, vilket förenklat kan översättas till ett tillstånd av total sinnesharmoni, ett tillstånd där vi inte längre identifierar oss med sinnets innehåll (chitta vrittis) och där vi bara upplever tankarna komma och gå och där tankarna inte längre skapar någon form av störning (nirodha).

I det tredje steget av Ashtanga Yoga, ”Asana”, så ger Patanjali en vink om hur vi kan bemästra detta steg i form av instruktionen ”sthira sukham asanam”. Vad betyder då detta?

 • Sthira kan översättas till ”stadig, orörlig, stilla”.
 • Sukham översätts som ”bekväm, fylld av lätthet, utan ansträngning”.
 • Asanam översätts till (meditations-)ställning/position.


Med andra ord: genom att vi tränar förmågan att förbli orörliga och avslappnade i en och samma position under en längre tid närmar vi oss yogans mål, ett fridfullt och djupt avslappnat sinnestillstånd. 

Under denna kurs praktiserar vi asanas genom att stanna en längre stund i positionerna och vi övar dessutom meditationen ”Kaya Sthairyam”, ”Kroppsstadighet”. Även om vi till en början bara kan sitta stilla någon minut så uppnår vi med regelbunden träning längre och längre tillstånd av ett orörligt fysiskt tillstånd som i sin tur hjälper oss att gå djupare i meditation. Fysisk stillhet leder till mental och emotionell stillhet...

Kursinnehåll:

 • Asanas - kroppsövningar
 • Pranayama - andningsövningar
 • Yoga Nidra - djupavslappning
 • Meditation


Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Anmälan

 • För- och efternamn

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här