Fördjupning – Shoonya
(Även via Zoom)

Shoonya Dharana

Upplevelsen av öppen, tom och vidsträckt rymd och kallas bland annat för Akasha eller Shoonya i yoga/tantra och i Buddhismen för Shunyata.
När vi fokuserar på energiövningar så praktiserar vi Shakti Tantra och när vi fokuserar på tomhet, stillhet och det inre Vittnet utövar vi Shiva Tantra. Båda dessa kompletterar varandra mycket effektivt så om du vill uppleva energi på ett djupare plan behöver du utveckla din relation till tomhet och vice versa.

Under den här 8-veckorskursen utforskar vi denna rymd i både kroppen, tankarna och känslorna. Du får lära dig en speciell form av meditation som heter Shoonya Dharana. Vi kommer även att göra valda tekniker från en mer än tusenårig meditationsmanual som heter Vijnana Bhairava Tantra.

Förkunskaper: Fortsättningskurs eller motsvarande

Anmälan

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Godkännande
Fördjupning start v.34
Jag kommer att gå kursen

Kursens innehåll

  • Korta föreläsningar
  • Asana – Kroppsövningar
  • Pranayama – andningsövningar
  • Yoga Nidra – djupavslappning
  • Shoonya meditation

”Shoonya betyder ’intet’ eller ”tomhet”. Det finns två upplevelser i yoga. Den ena är av shoonya och den andra är av jyoti, ljus. I tillståndet shoonya upphör aktiviteten av medvetande, sinne och ego, och det finns bara medvetenhet om medvetande och prana, energi.

Tillståndet av shoonya är också känt som nirvana, frihet från livets och sinnets bundenhet. 
I yoga använder vi shoonya-meditation som ett steg från dharana, koncentration till dhyana, meditation. Det anses vara en av de viktiga metoderna för människor som vill nå högre meditativa tillstånd.

Shoonya-meditation involverar många olika visualiseringar och omkring tolv olika övningar, som långsamt tar sinnet djupare och djupare in i tomheten.”
– Swami Niranjan

För mer information om hur din information behandlas läs här.