Kvinna som utför yogaövning
Illustration av byggnaden Gävle Yogaskola är belägen.

Praktisk kursinformation


Betalning

Ange namn och dag samt vilken kurs det gäller vid betalning!

Kursavgiften betalas via bankgiro eller swish.

Bankgiro: 5270-6819

Swish: 1231569177

Kursavgiften återbetalas normalt ej efter kursens början.

Du får även gå på andra kurser (i mån av plats) under innevarande period utan kostnad.

Friskvårdsbetalning

Vi tar emot betalningar via epassi och wellnet. Du kan även få kvitto om du har en annan friskvårdstjänst.

Om du genom din arbetsgivare har friskvårdsbidrag med ePassi betalar du kursavgiften från epassi-appen. Du sätter sedan in eventuell resterande del av kursavgiften via bankgiro eller swish.


Parkering

Du kan parkera din bil på aviserade parkeringsplatser i området. 
Du parkerar enklast med appen Parkster (du slipper då uppsöka parkeringsautomat). Ladda ned appen på din telefon och registrera dig på App Store eller Android.

Läs mer på Parksters hemsida HÄR

Alternativt ring Parkster på  0775 33 30 30
(Parkeringsautomaterna är placerade på Norra Fiskargatan 1, Polhemsgatan 4 och Norra Skeppsbron 1.)

Du kan även parkera i parkeringshuset Magasinet på Lillåvägen 2.

Illustration av byggnaden Gävle Yogaskola är belägen.
Kvinna som utför övning
Kvinna som utför övning

Kursinformation

Vi lär ut klassisk yoga för hela människan med betoning på meditation, mindfulness, avslappning och stresshantering.

Kurserna är uppbyggda som en process. Det innebär a­tt vi gradvis går djupare med yogaövningarna och bygger vidare på de övningar som vi gått igenom på tidigare lektioner. Den här processen är väl genomtänkt i förväg. Men strukturen är inte stel, det är en generell struktur som läraren kombinerar med sin intuition och känsla för gruppen vid lektionstillfället. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Fortsättningskurserna bygger på grundkursens tekniker. Varje fortsättningskurs har också ett speciellt tema.

Fördjupningskurserna inkluderar både teori och praktik och är lämplig för dig som vill gå ännu djupare i yogasystemet och inte bara göra yoga, utan även börja leva yoga

Alla våra kurser innehåller de fyra grundmomenten yogaställningar, andningsövningar, djupavslappning och sittande meditation. Beroende på kurstyp är dessa övningar anpassade för att tillgodose behoven för de olika grupperna. Till exempel sitter vi endast ca 5 minuter i meditation på grundkursen för att gradvis öka längden på fortsättningskurserna.

För vidare information, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation hittar du här!

För att du ska få ut så mycket som
möjligt av din yogakurs har vi
satt upp några förhållningsregler.

Mobiltelefon

Stäng av din mobiltelefon innan du kommer in i lokalen.

Måltid

Ät inte en större måltid direkt innan yogalektionen.

Klädsel

Ha sköna och lediga, ej åtstramande kläder på dig.

Redskap

Yogamattor, filtar, kuddar och meditationspallar finns på yogaskolan.

Efter lektionen

Om möjligt, fortsätt vara lite tyst en stund efter lektionen och låt det ”sjunka in”.

Parfym

Använd inte parfym, tänk på att många är allergiska/känsliga för dofter.

Yogarummet

Inne i yogarummet praktiserar vi ”Mouna” (tystnad). Undvik prat som inte är relaterat till undervisningen.

Vatten

Drick inte vatten under lektionen. Detta stör processen som yoga sätter igång i kroppen.

Vår ambition är att alla
ska kunna göra yoga.


Nedan följer några begrepp
som kan vara bra att kunna


Vår yogatradition

Vår tradition kallas Bihar School of yoga, även kallad Satyananda Yoga. Satyananda Yoga är ett system av yoga utvecklad av Swami Satyananda och hans tradition av lärare som inkluderar övningar från uråldriga och traditionella källor.
Den klassiska formen av yoga har förts vidare och i viss mån anpassats till den moderna människan av flera indiska yogamästare som Swami Sivananda, Swami Satyananda och Swami Niranjanananda. Dessa lärare har även aktualiserat och vidareförmedlat yogatekniker från den tantriska traditionen. Enligt det tantriska synsättet är det viktigt att acceptera sig själv som man är nu, om man vill förändras. 


Satyananda Yoga använder tekniker på ett traditionellt sätt, asanas (yogaställningar) för att balansera kropp och sinne genom den fysiska kroppen, pranayama (andningsövningar) för att påverka energikroppen (att jämföras med Ki eller Chi inom andra system) och meditation för att lugna och fokusera sinnet.


Den har även ett bredare syfte genom att undervisa i och uppmuntra till den yogiska livsstilen. Satyananda Yoga undervisar i attityderna från Jnana yoga (kunskapens väg), Bhakti yoga (hjärtats och känslornas väg), Karma yoga (det osjälviska tjänandets väg) och andra yogaformer som hjälper utövaren att inkludera alla delar av livet på ett sätt som främjar personlig och andlig utveckling.
Synsättet inom Satyananda yoga inkluderar hela individen, inte bara kroppen. En stor vikt läggs vid medvetenhet och uppmärksamhet och utövaren uppmuntras att lära sig om alla delar av personligheten genom yoga.


Genom att samtidigt praktisera yoga och meditation utvecklas så småningom en djupare förståelse av de inre mekanismer som styr våra handlingar. Förändringen, i den mån den behövs, sker sedan spontant genom växande insikt och inre mognad.
Förändring är en process som sker naturligt som en konsekvens av regelbundet praktiserande med full uppmärksamhet, snarare än att tvinga sinnet och kroppen till sin yttersta gräns.

Asana

Asana betyder rörelser och positioner, enkelt uttryckt.

Varje lektion inleds med asanas – fysiska övningar som stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs långsamt och medvetet och i samspel med andningen. Alla kroppens system påverkas, som t ex. nervsystemet, blodcirkulationen, matsmältning och körtelsystemet.

Förutom de klassiska yogaställningarna lär vi inom Satyananda-traditionen ut en speciell serie övningar (Pawanmuktasana) som frigör spänningar och ökar rörligheten i lederna. Dessa övningar är lätta och kan utföras av alla människor utan svårighet. Trots att de ibland till synes verkar väldigt enkla, är de mycket effektiva och förbereder yogaeleven för de mer avancerade yogaställningarna.

I yoga menar man att kropp och sinne hör mycket nära samman – sinnet påverkar kroppen och kroppen påverkar sinnet. Därför är en asana mycket mer än bara en fysisk rörelse eller kroppsställning – det är lika mycket en attityd och ett sinnestillstånd.

Ordet asana betyder enkel, bekväm och stadig. Den ursprungliga betydelsen av asanas är en bekväm och stadig kroppsposition som går att stanna i en längre stund. Asanas frigör blockeringar i människans energiflöde, vilket leder till att prana (livsenergi) kan strömma fritt och jämt i kroppens energikanaler (nadis) – förutsättningen för balans i kropp och sinne.

Pranayama – Andningsövningar

Efter asanas utövas pranayama, övningar som syftar till att kontrollera och öka prana. Detta sker vanligen genom olika typer av andningsövningar som ger ökad energi och vitalitet. En annan fördel med andningsövningar är att det har en lugnande inverkan och stillar sinnet inför meditation.

Andningen är nära förbunden med vårt sinne och speglar ofta människans mentala och emotionella tillstånd. Bara genom att bli uppmärksam på den naturliga och spontana andningen följer en upplevelse av ökad närvaro. Dessutom fördjupas och lugnas andningen av sig själv, vilket leder till frigörande av fysisk, mental och emotionell stress.

Yoga nidra – Djupavslappning

Swami Satyananda har ur den tantriska traditionen fört vidare en mycket effektiv och omtyckt form av djupavslappning som kallas Yoga Nidra (Yogisk sömn), som löser upp såväl fysiska, som mentala och emotionella spänningar.

Ett av målen med Yoga Nidra är att försätta kroppen i djup sömn men samtidigt bibehålla sinnet vaket och uppmärksamt. Under detta avslappnade tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Detta medför naturligtvis att Yoga Nidras användningsområden är många, framförallt inom området självpåverkan.

Nu kan du ladda ner vår Yoga Nidra-app för Apple iPhone/iPad eller Android.
Den innehåller två stycken övningar:
yoga nidra kort version (12 min) och yoga nidra lång version (29 min). Ladda ner här

Meditation

Efter asanas, pranayamas och Yoga Nidra är sinnet mer mottagligt för det sista steget – meditation. Meditation (Dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (Raja yoga, Kundalini yoga, Jnana yoga m fl)
Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför. Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet.

Vi lär ut ett stort antal klassiska meditationer, men tre av de viktigaste är hämtade från den klassiska och tantriska yogan: Kaya Sthairyam, Ajapa Japa, Antar Mouna och Trataka.

Gemensamt för dessa meditationer är att de utnyttjar sinnets tendens till att vara i ständig rörelse för att uppnå stillhet. Meditationerna lärs ut i flera steg, både nybörjare och avancerade utövare får möjlighet att utvecklas

Kirtan


Kirtan är en viktig del av Bhakti Yoga, ”the Yoga of the Heart”. I Kirtan använder vi oss av traditionella mantras (ljudvibrationer). Dessa mantras kan skapa en atmosfär och ett inre tillstånd som möjliggör en upplevelse av meditation och frigörandet av mental och emotionell stress.

”Man” betyder mind och ”tra” (trayati) befrielse. Mantra betyder således ”liberation of mind”. Kirtan inspirerar oss att gå djupare i vårt inre liv. Effekten av dessa mantras fortsätter ofta under dagen och hjälper oss till en högre grad av medvetenhet i våra liv med alla dess utmaningar och göromål. Kirtan är en mycket viktig del av det dagliga ashramlivet i Indien och andra delar av världen.

På Gävle Yogaskola praktiserar vi Kirtan ca 1 ggr/månaden men även under Fördjupningskursen varje måndag kväll.

Kirtan på spotify

Krishna Das berättar om Kirtan och Chanting

Yogan vi utövar på Gävle yogaskola kan enklast beskrivas som Klassisk yoga & meditation med rötter i Indien. Det ”uppfinns” nästan dagligen nya yogaformer som lockar med ”det nya” eller ”det senaste”. Vi är inte här för att uppfinna nya yogakonster. Vi har full tillit den tradition som överförts från lärare till elev i en obruten linje sedan över tusen år och av människor som ägnat hela sina liv för att utveckla den högra yogiska kunskapen (Yoga Vidya).

Vår filosofi är att alla ska kunna utöva yoga hos oss. Vi får ofta höra ”jag skulle så gärna vilja börja med yoga men jag är för stel/rastlös/gammal/ung/tjock/smal…” etc.

Om du känner att dina frågor inte blivit besvarade på hemsidan är du mer än välkommen att kontakta oss.

Bild på Niranjanananda Saraswati

”Don’t practice yoga to get better at yoga, practice yoga to get better at living