GavleYogaskola-6-2

Vi flyttar! Från och med januari 2021 blir vår nya adress Norra Skeppsbron 7.

Prova-på lördag 6 mars
ANMÄLAN

Veckokurser start v.4

GRUND
söndag & tisdag
start 26 & 31 januari

även via zoom

FORTSÄTTNING
tema: Rygg
måndag & tisdag
start 25 & 26 januari

även online

MANTRA &
YOGA NIDRA

onsdag
start 27 januari

 

FÖRDJUPNING TANTRA
Ett-årig Chakrakurs
måndag
start 25 januari

även online

YIN
onsdag

start 27 januari

YOGA MJUK
onsdag & torsdag
start 27 & 28 januari

även online

YOGA GRAVID
söndag
start 31 januari

ZOOMKURS:
YOGA FÖR BALANS, SMIDIGHET & FOKUS 

torsdag 
start 28 januari

Föreläsningar, kirtan & workshops

SOUND HEALING
Lördag 27 februari

KIRTAN
Lördag 27 februari

GÖR DIN EGEN MALA
Lördag 30 januari

BHAKTI YOGA
med Swami Maitreyi

Lördag 13 mars

AYURVEDA DEL 1
Lördag 13 februari 

Retreater & yogaresor 2021

YOGARESA
Paros, Grekland
19-25 september

TYST RETREAT PÅ KURSGÅRDEN
Tema: Andning

13-16 maj

YOGAHELG
Frötuna Gård
9-11 april

TYST RETREAT PÅ KURSGÅRDEN
Tema: Tantra & Shakti

26-29 augusti

1-ÅRIG SADHANAKURS
SYS Kursgård

Start 30 april

Boken Leva Yoga

LEVA YOGA 

Leva Yoga är skriven av Mattias Gopala Hagman, Gävle Yogaskola.
I boken får du lära dig hur du kan träna yoga utanför mattan genom att tillämpa den yogiska filosofin och psykologin i vardagen.
Finns att köpa på Gävle Yogaskola för 249:- eller via nätbokhandeln
här

Våra riktlinjer och åtgärder angående minskad smittspridning:
Vi följer riktlinjerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vidtar åtgärder på yogaskolan genom att bland annat minska antalet mattor så att det blir större utrymmen och luftigare mellan mattorna.

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta:
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Klassisk yoga

Vi undervisar i klassisk, indisk yoga. Enligt den klassiska stilen bör man integrera delar från de olika yogavägarna eftersom alla människor har en kropp (hatha yoga), ett sinne (raja yoga), intutuion (jnana yoga), handlar (karma yoga) och har känslor (bhakti yoga).
Den klassiska formen av yoga har förts vidare och i viss mån anpassats till den moderna människan av flera indiska yogamästare som Swami Sivananda, Swami Satyananda och Swami Niranjanananda. Dessa lärare har även aktualiserat och vidareförmedlat yogatekniker från den tantriska traditionen. Enligt det tantriska synsättet är det viktigt att acceptera sig själv som man är nu, om man vill förändras. Genom att samtidigt praktisera yoga och meditation utvecklas så småningom en djupare förståelse av de inre mekanismer som styr våra handlingar. Förändringen, i den mån den behövs, sker sedan spontant genom växande insikt och inre mognad.

KONTAKT
Telefon: 0725–735 108
E-post:
info@gavleyogaskola.se
Besöksadress:
Norra Skeppsbron 7 A

Bankgiro: 5270-6819
Swishnummer: 1231569177

Yogans olika delar

NYHETSBREV

Registrera din e-postadress för att ta emot Gävle Yogaskolas nyhetsbrev.