GavleYogaskola-6-2

Gävle Yogaskola 20 år!
2001-2021

Nya veckokurser start v.44/45
ANMÄLAN

Fortsättning
Måndag 8 november
Tisdag 9 november

Chakra Sadhana del 4
(även online)

Måndag 8 november

Yoga Gravid
Söndag 7 november

Yoga Yin & Trataka
Onsdag 10 november

Övrigt i höst: 

YOGAHELG
 WIKS SLOTT

22-24 oktober

KIRTAN AFTER WORK
Fredag 5 november

AYURVEDA DEL 1
Lördag 6 november

YOGAHELG
 WIKS SLOTT

26-28 november

KIRTAN AFTER WORK
Fredag 19 november

KIRTAN AFTER WORK
Fredag 3 december

2022:

HANUMAN CHALISA 108 GGR
1 januari

YOGAHELG
 WIKS SLOTT

22-24 april

YOGAHELG
 FRÖTUNA GÅRD

13-15 maj

TYST RETREAT PÅ KURSGÅRDEN I HÄLSINGLAND
26-29 maj

ETT-ÅRIG SADHANAKURS
Start: Modul 1 4-11 juni

TYST RETREAT PÅ KURSGÅRDEN I HÄLSINGLAND
25-28 augusti

YOGAHELG
 WIKS SLOTT

7-9 oktober

ONLINEKURSER

Yogakurser inspelade under 2020/2021.
25% rabatt på en extrakurs. 50% rabatt på en ytterliggare extrakurs (rabatterna gäller den billigaste kursen). De 4 månaderna räknas från den första kursens startdatum.
Exempel: 
Kurs 1 - Fortsättningskurs tema andning 1480:-
Kurs 2 - Fortsättning tema Agni 25% : 1184:- (ord. pris1480:-)
Kurs 3 - Fortsättning tema Balans 50% 740:- (ord. pris1480:-)
Totalpris 3 kurser: 3.404:-

LÄS MER

Boken Leva Yoga

LEVA YOGA 

Leva Yoga är skriven av Mattias Gopala Hagman, Gävle Yogaskola.
I boken får du lära dig hur du kan träna yoga utanför mattan genom att tillämpa den yogiska filosofin och psykologin i vardagen.
Finns att köpa på Gävle Yogaskola för 249:- eller via nätbokhandeln
här

Våra riktlinjer och åtgärder angående minskad smittspridning:
Vi följer riktlinjerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta:
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Klassisk yoga

Vi undervisar i klassisk, indisk yoga. Enligt den klassiska stilen bör man integrera delar från de olika yogavägarna eftersom alla människor har en kropp (hatha yoga), ett sinne (raja yoga), intuition (jnana yoga), handlar (karma yoga) och har känslor (bhakti yoga).
Den klassiska formen av yoga har förts vidare och i viss mån anpassats till den moderna människan av flera indiska yogamästare som Swami Sivananda, Swami Satyananda och Swami Niranjanananda. Dessa lärare har även aktualiserat och vidareförmedlat yogatekniker från den tantriska traditionen. Enligt det tantriska synsättet är det viktigt att acceptera sig själv som man är nu, om man vill förändras. Genom att samtidigt praktisera yoga och meditation utvecklas så småningom en djupare förståelse av de inre mekanismer som styr våra handlingar. Förändringen, i den mån den behövs, sker sedan spontant genom växande insikt och inre mognad.

KONTAKT
Telefon: 0725–735 108
E-post:
info@gavleyogaskola.se
Besöksadress:
Norra Skeppsbron 7 A

Bankgiro: 5270-6819
Swishnummer: 1231569177

NYHETSBREV

Registrera din e-postadress för att ta emot Gävle Yogaskolas nyhetsbrev.