GavleYogaskola-6-2
loading...

Gratis prova-på lördag 12 januari - Anmälan

Yoga, avslappning och meditation

Vår ambition är att sprida kunskapen om den klassiska yogan, som innefattar både träning av kropp och sinne samt utvecklandet av en harmonisk livsstil i vardagen. Vi erbjuder kurser i Satyananda Yoga, en klassisk form av yoga med kursnivåer som passar alla behov. 

KURSSCHEMA

Start Januari v.3

Kurs Tid
Måndag
Fortsättningskurs Tema: Shakti Bandhas 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 8 Pris: 1450:-
17.00-18.45
Fördjupningskurs tema: Bhakti Yoga 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 8 Pris: 1600:-
19.15-21.00
Tisdag
Grundkurs 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 8 Pris: 1450:-
17.15-18.45
Fortsättningskurs Tema: Shakti Bandhas 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 8 Pris: 1450:-
19.15-21.00
Onsdag
Mjukyoga/Rehab 
Lärare: Maria  Antal ggr: 8 Pris: 1250:-
10.00-11.30
Yin Yoga- statiska övningar 
Lärare: Maria  Antal ggr: 8 Pris: 1450:- 
17.00-18.45
Yogisk stresshantering (Obs! Start 20e mars) 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 6 Pris: 1500:- 
19.00-21.00
Torsdag
Mjukyoga/Rehab 
Lärare: Maria  Antal ggr: 8 Pris: 1250:-
17.00-18.30
Söndag
Gravidyoga 
Lärare: Lillian  Antal ggr: 7 Pris: 1200:-
17.00-18.30
Grundkurs 
Lärare: Lillian  Antal ggr: 8 Pris: 1450:-
19.00-20.30

Pågående kurser v.45-51

Kurs Tid
Måndag
Fortsättningskurs Tema: Pawanmuktasana 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 7 Pris: 1300:-
17.00-18.45
Fördjupningskurs tema: Bhakti Yoga 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 7 Pris: 1450:-
19.15-21.00
Tisdag
Grundkurs 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 7 Pris: 1300:-
17.15-18.45
Fortsättningskurs tema: Pawanmuktasana 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 7 Pris: 1300:-
19.15-21.00
Onsdag
Mjukyoga/Rehab 
Lärare: Maria  Antal ggr: 7 Pris: 1150:-
10.00-11.30
Yin Yoga- statiska övningar 
Lärare: Maria  Antal ggr: 7 Pris: 1300:- 
17.00-18.45
Yogisk stresshantering 
Lärare: Mattias  Antal ggr: 6 Pris: 1500:- 
19.00-21.00
Torsdag
Mjukyoga/Rehab 
Lärare: Maria  Antal ggr: 7 Pris: 1150:-
17.00-18.30
Söndag
Gravidyoga 
Lärare: Lillian  Antal ggr: 7 Pris: 1200:-
17.00-18.30
Grundkurs 
Lärare: Lillian  Antal ggr: 7 Pris: 1300:-
19.00-20.30

KALENDARIUM

Nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att ta emot Gävle Yogaskolas nyhetsbrev.

The inspiration you seek is already within you.
Be silent and listen.

KLASSISK YOGA

Vi undervisar i klassisk, indisk yoga. Enligt den klassiska stilen bör man integrera delar från de olika yogavägarna eftersom alla människor har en kropp (hatha yoga), ett sinne (raja yoga), intutuion (jnana yoga), handlar (karma yoga) och har känslor (bhakti yoga).
Den klassiska formen av yoga har förts vidare och i viss mån anpassats till den moderna människan av flera indiska yogamästare som Swami Sivananda, Swami Satyananda och Swami Niranjanananda. Dessa lärare har även aktualiserat och vidareförmedlat yogatekniker från den tantriska traditionen. Enligt det tantriska synsättet är det viktigt att acceptera sig själv som man är nu, om man vill förändras. Genom att samtidigt praktisera yoga och meditation utvecklas så småningom en djupare förståelse av de inre mekanismer som styr våra handlingar. Förändringen, i den mån den behövs, sker sedan spontant genom växande insikt och inre mognad.

YOGANS OLIKA DELAR

If you practice yoga once a week, you will change your mind.
If you practice twice a week, you will change your body.
If you practice every day, you will change your life.

En yogaresa är ett utmärkt tillfälle att gå djupare och komma vidare med ditt yogautövande samtidigt som du får möta nya miljöer och människor med samma intresse.

Yogamassage är en mycket effektiv kombination av yogastretching och massage (tryck och strykningar) som bland annat frigör energiblockeringar från muskler och vävnad, ofta i kombination med en medveten andning.

KONTAKT
Telefon: 0725–735 108
E-post: info@gavleyogaskola.se
Besöksadress: Första Magasinsgatan 19
Hitta hit >
Bankgiro: 5270-6819
Swishnummer: 1231569177

Inhale. Exhale.