Maitri – en av de viktigaste attityderna inom yoga

Vänlighet, eller välvilja heter Maitri på sanskrit och är en inneboende egenskap som alla människor har men som vi också behöver odla. Maitri kan liknas vid en mors band till sitt barn, en osjälvisk välvilja där modern vill att barnet ska vara lyckligt. 

Maitri är som ett mjukt regn som löser upp hjärtats försvarsmekanismer och minskar rädsla och illvilja.

”If you make friends with yourself you will never be alone.”

– Maxwell Maltz

Motsatsen till maitri, välvilja, är illvilja. Båda kvaliteterna bor i våra hjärtan. Vanligtvis jämför vi oss själva med dem som mår bra och har det bra, vilket kan leda till avundsjuka och en bitter illvilja och missunnsamhet. Denna illvilja leder även ofta till självkritik. Resultatet blir att vi själva mår sämre. En bättre attityd är att känna välvillighet till oss själva och andra för att bibehålla och utveckla inre harmoni. Vi skulle alla kunna må bra av att hantera oss själva med mer vänlighet.

Namaskara mudra är den berömda hälsningsgesten som man kan se människor utföra i framför allt Indien, men även i andra asiatiska länder. Mudra betyder både ”gest” (som kan utföras med händerna och ögonen) men också ”hållning” eller ”attityd”. Den utförs genom att mjukt och medvetet föra ihop båda handflatorna framför hjärtat och buga med huvudet. Ibland säger man också” namaste”, vilket kan översättas till ”jag bugar”. I sin djupare betydelse betyder namaste att vi påminner oss själva och den andre att det både i mitt hjärta och i ditt hjärta finns samma gnista av gudomlig perfektion eller kärlek. 

Namaskara är också ett botemedel mot ilska och irritation. Testa nästa gång någon eller något irriterar dig!

En annan aspekt av maitri beskrivs av Barbara Fredrickson, professor i psykologi, som med sina studier visar hur kärlek och medkänsla inte bara kan minska fysiska smärta utan även öka både vår egen och andras hälsa.

Fredrickson har studerat ett fenomen som hon kallar ”mikro-ögonblick av kontakt” (”micro-moments of connection”). Man kan definiera dessa mikro-ögonblick som ögonblick då vi delar en genuin positiv känsla med en annan levande varelse. Det kan innebära att skratta tillsammans med en vän eller krama om grannen eller le åt ett litet barn. 

Fredrickson menar att forskning kan visa hur dessa mini-ögonblick är mer kraftfulla än vi kan ana. Studier har visat att när vi får genuin kontakt med en annan människa genom till exempel ett leende börjar våra hjärtslag och vår kroppskemi synkroniseras. Dessa mikroögonblick stödjer funktionen i vagusnerven, en lång nerv som sträcker sig från magen till hjärnan vilket ökar kroppens möjlighet att sänka hjärtrytmen och reglera inflammationer och glukosnivåer. Att skapa kontakt med andra är en träningsbar förmåga och en av belöningarna är att du minskar riskerna för en hjärtattack och ökar chanserna att leva ett långt och lyckligt liv. 

(ur boken Leva Yoga av Mattias Gopala Hagman)


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *