GavleYogaskola-6-2

Lördag 27 februari - Föreläsning om Sankalpa

En föreläsning för dig som vill förstå dina inre drivkrafter och hur du kan fokusera för att nå livets viktiga mål.

Sankalpa är ett sanskrit-ord som betyder ”föresats”. Det är en viktig del av yoga och en kraftfull och effektiv metod att omforma din personlighet och din livsinriktning på ett positivt sätt. En sankalpa är en kort, inre utsaga, som präglas i det undermedvetna när det är mottagligt och öppet för självsuggestion.  Om du vet vad du vill uppnå i livet, kan sankalpa bli skaparen av ditt öde.

Så snart fröet till sankalpa är djupt planterat i det undermedvetna samlar det sinnets stora styrka för att åstadkomma en blomstring. Det djupa och starka fröet kommer så småningom att manifestera sig på en medveten nivå, och åstadkomma förändringar i din personlighet och i ditt liv. Var och en av oss har styrkan att omforma vår mentala struktur och vår personlighet.

Sankalpas syfte är inte att uppfylla önskningar, utan att skapa styrka i ditt inre. En sankalpa skall bara antas när man förstår det verkliga syftet och meningen med den.

Sankalpa kan skapa inriktning för hela ditt liv. Sankalpas syfte är att influera och transformera hela livsmönstret, inte bara fysiskt, men också mentalt, emotionellt och andligt.

Datum: Lördag 27 februari
Tid: 13.00-15.00
Plats: Gävle Yogaskola, Första Magasinsgatan 19
Pris: 200:-
Lärare: Mattias Hagman

​Anmälan