GavleYogaskola-6-2

Vår yogatradition

Vår tradition kallas Bihar School of yoga, även kallad Satyananda Yoga. Satyananda Yoga är ett system av yoga utvecklad av Swami Satyananda och hans tradition av lärare som inkluderar övningar från uråldriga och traditionella källor.
Den klassiska formen av yoga har förts vidare och i viss mån anpassats till den moderna människan av flera indiska yogamästare som Swami Sivananda, Swami Satyananda och Swami Niranjanananda. Dessa lärare har även aktualiserat och vidareförmedlat yogatekniker från den tantriska traditionen. Enligt det tantriska synsättet är det viktigt att acceptera sig själv som man är nu, om man vill förändras. 
Satyananda Yoga använder tekniker på ett traditionellt sätt, asanas (yogaställningar) för att balansera kropp och sinne genom den fysiska kroppen, pranayama (andningsövningar) för att påverka energikroppen (att jämföras med Ki eller Chi inom andra system) och meditation för att lugna och fokusera sinnet.
Den har även ett bredare syfte genom att undervisa i och uppmuntra till den yogiska livsstilen. Satyananda Yoga undervisar i attityderna från Jnana yoga (kunskapens väg), Bhakti yoga (hjärtats och känslornas väg), Karma yoga (det osjälviska tjänandets väg) och andra yogaformer som hjälper utövaren att inkludera alla delar av livet på ett sätt som främjar personlig och andlig utveckling.
Synsättet inom Satyananda yoga inkluderar hela individen, inte bara kroppen. En stor vikt läggs vid medvetenhet och uppmärksamhet och utövaren uppmuntras att lära sig om alla delar av personligheten genom yoga.
Genom att samtidigt praktisera yoga och meditation utvecklas så småningom en djupare förståelse av de inre mekanismer som styr våra handlingar. Förändringen, i den mån den behövs, sker sedan spontant genom växande insikt och inre mognad.
Förändring är en process som sker naturligt som en konsekvens av regelbundet praktiserande med full uppmärksamhet, snarare än att tvinga sinnet och kroppen till sin yttersta gräns.

"Don’t practice yoga to get better at yoga, 
Practice yoga to get better at living."