GavleYogaskola-6-2

Sankalpa

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”
(Alice i Underlandet) 

I yoga pratar man ofta om vikten av att formulera och använda sig av en Sankalpa.
En Sankalpa är en kort, positiv mening som sammanfattar ett högre syfte eller mål, men Sankalpa är även ett sinnestillstånd av klarhet, fokus, riktning, meningsfullhet och energi.
Motsatsen är Vikalpa -  ett splittrat sinne, en känsla av meningslöshet och förvirring: ”Jag vet inte var jag befinner mig och inte heller vart jag är på väg…”

Enligt forskaren Aaron Antonovsky (professor i medicinsk sociologi) är en känsla av sammanhang en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla och utveckla hälsa (salutogenes).
Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av sammanhang (KASAM).
Tre av de viktigaste faktorerna för att utveckla och bibehålla hälsa är enligt Antonovsky:

  • Meningsfullhet - en känsla av motivation och att vara en del av något större än oss själva.
  • Begriplighet - förmågan att förstå och göra insikter.
  • Hanterbarhet - att ha resurser (kunskap, tid, tekniker etc), en verktygslåda för att kunna hantera olika situationer i livet.

En Sankalpa innefattar alla dessa tre faktorer och är en ovärderlig resurs under livets olika skeenden. När vi har en tydlig Sankalpa ger det oss energi, Shakti, som är ytterst nödvändigt för att vi ska kunna ta oss framåt i livet.
När vi har en Sankalpa är det som att ha en kompass - när vi är ur balans, i kris och vilse kan en Sankalpa leda oss in på rätt spår igen eftersom vi ändå vet vart vi ska.

Men det är inte alltid lätt för oss att hitta en Sankalpa eftersom vi sällan stannar upp och frågar oss själva: ”vad vill jag?” eller ”vad behöver jag?”. För att bringa klarhet i hur man hittar och formulerar en Sankalpa ger Gävle Yogaskola en workshop/föreläsning på detta tema lördagen den 27 februari kl.13.00-15.00.
Anmälan sker via hemsidan.

”Anything in life can fail you, but not the resolve made before and after the practice of yoga nidra.”
Swami Satyananda

Om Shanti,
Mattias

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Anna » ”Sthira Sukham Asanam”:  ”du har en enastående förmåga att översätta "yogiskan" så att även noviser kan fö..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-